Bilde 1 og 2 viser problem og tiltak i uteområdet der grunnen ved hushjørnet raser ut. Sprekkene må repareres og rekkverk settes opp for å holde energien på eiendommen.

Bilde 3: Søppelkasse ved inngangsdør gir dårlig energi inn til huset og bør flyttes et annet sted.

Rapporter

Rapportene er laget slik at man kjenner igjen bildet, men ser tydelig uthevet forslag til tiltak.

Her ses et eksempel på tiltak der en søyle med skarp kant møter deg i det du kommer inn i rommet. Sett en litt høy plante foran og den dårlige energien fra hjørnet nøytraliseres.